BIOMATIKA Intézet Megnyitó

Az Óbudai egyetem új intézete egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Az oktatás mellett erősen kutatás és fejlesztésre fókuszál, a biotechnológia, orvosi/egészségügyi informatika, robotika, és az alkalmazott számítástudomány integrált oktatását, kutatását tűzte ki célul MSc és PhD képzések keretében.

Az utóbbi években látványos fejlődés figyelhető meg mind a robotika, mind pedig az orvosi informatika területén. Eddigiekben az ezekhez a területekhez kötődő oktatás más intézeteken belül széttagozódva folyt. 2015 év első felében az egyetem és a kar ezen tendenciákat felismerve a hatékonyság és a minőség növelése érdekében új (oktatási és kutatási témákat felölelő) intézeti struktúra létrehozásáról döntött. Ezzel a lépéssel az egyetem az említett tudományterületeknek nagyobb rangot ad és kiemelt stratégiai területként tekint a hallgatók ilyen irányú képzésére is. A Biomatika Intézeten belül folyó célzott oktatási és kutatási területekhez mind a hallgatói, mind az oktatói, mind pedig az ipari háttér kialakult.

Honnan származik a Biomatika (Biomatics) elnevezés?

A bioinformatikával ellentétben (mely elsősorban a szöveg alapú biológiai adatok információfeldolgozásával foglalkozik), a biomatika a szövet, sejt és molekuláris biológia, valamint mérnöki tudományterületek, úgyis mint orvosi mechatronika, komplex infrastruktúrák (gépek/berendezések) területein mozog. A „biomatika” fogalma 1994 táján született meg, elsősorban a túlságosan elméleti és számításorientált bioinformatikától való megkülönböztetés érdekében. A biomatika nem csak elméleti biológiával, modellalkotással foglalkozik, hanem kutatási területei közé sorolja a biológiai problémák mechanikai, tervezési, és mesterséges (szintetikus) aspektusait is, ezek gyakorlati megvalósítását is beleértve (mű szív, mesterséges hasnyálmirigy létrehozása, stb.).

Hogyan fogja ezt megvalósítani?

Az egyes szakterületekhez kapcsolódó oktatási és oktatásfejlesztési tevékenység tervezetten két munkacsoportba szerveződve valósul meg, melyek folyamatos szakmai háttértámogatást kapnak 3 kutató és fejlesztő csoporttól (Biotech Labor, Élettani Szabályozások Csoport, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ). Oktatási területen a Biomatika Intézet deklarált stratégiai célja, hogy az MSc és PhD képzésekre fókuszáljon, azokat kari szinten integrálja és kapcsolja az intézet által folytatott K+F munkákhoz. A Karon folyó mérnökinformatikus MSc képzés keretein belül a robotika specializáció 2015 februártól elindult, 2016 februáról pedig a másik specializáció, az orvosi mérnökinformatika specializáció indítása történik meg. Finanszírozás A Biomatika Intézet finanszírozása több pilléren nyugszik. Elsődleges tevékenységének a nagy hatékonyságú, minőségi tudástranszfert tekinti a hallgatók irányába, melynek célközönsége a magyar és külföldi egyetemi hallgatói bázis. Ezen kívül ipari kapcsolatain keresztül kutató és fejlesztő, valamint technológia transzfer tevékenységeket végez, illetve pályázati források felhasználásával biztosítja a megfelelő forrásokat. Az intézet működtetését és fejlesztését a kooperáló multinacionális cégek a tárgyi feltételek (informatikai eszközök, szoftverek) biztosításával, ill. oktatói ösztöndíjak nyújtásával is támogatják. Ezáltal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújításához, az ismeretek naprakészen tartásához, és a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik.

BMI_megnyito_intro_Dr_habil_Kovacs_Levente.pdf
BMI_megnyito_intro_Dr_Kozlovszky_Miklos.pdf
BMI_megnyito_prezentacio_Dr_habil_Kovacs_Levente.pdf
BMI_megnyito_prezentacio_Dr_Haidegger_Tamas.pdf
BMI_megnyito_prezentacio_Dr_Kozlovszky_Miklos.pdf