Az egyes szakterületek köré csoportosult kutatásokat és fejlesztéseket támogató csoportok. Egyetemi, állami és ipari forrásból gazdálkodnak. Oktatók és hallgatók egyaránt kamatoztathatják tudásukat, és elmélyíthetik az adott tudományterületen.
Erősségünk a tehetséggondozás, amely több irányban is megnyilvánul. Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére kiemelkedő lehetőséget nyújt a tudományos diákköri konferenciai tevékenység (TDK). A TDK munkákban résztvevők (oktatói támogatással) érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és mutatnak be a Kari, az Egyetemi és az időszakosan megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK).

• Egészségügyi informatikai rendszerek munkacsoport
• Robotika munkacsoport

Kutató és fejlesztő csoportok

Bejczy Antal iRobottechnikai Központ
Biotech Labor
Élettani Szabályozások Csoport

Megjegyezzük, hogy további központok létesítése előkészítés alatt áll.

Az intézet a világcégekkel közösen működtetett kompetencia központok munkájában is kiveszi részét. A kompetencia központok az informatikai technológia iparág és az intézeti oktatás/kutatás között a technológia- és tudásközvetítő szerepét töltik be, mely nagymértékben hozzájárul az oktatás folyamatos megújításához és naprakész fakultatív tárgyak indításához.

Karunk Kompetencia Központjainak hálózata egyedülálló abban a tekintetben, hogy az ily módon hangsúlyosan követett kulcstechnológiák zömében lefedik az informatikai képzés legfontosabb aktuális területeit. Kompetencia Központjaink folyamatos technológia transzfert valósítanak meg a fejlődésben élenjáró világcégek és Karunk között.

Központjaink kialakítását, működtetését és fejlesztését a kooperáló multinacionális cégek a tárgyi feltételek (informatikai eszközök, szoftverek) biztosításával, ill. oktatói ösztöndíjak nyújtásával támogatják. Központjaink hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújításához, az ismeretek naprakészen tartásához, és a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik.