Az Intézeti Tanács a Biomatika intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete.

Az Intézeti Tanács tagjai:

- Oktatók
Dr. Eigner György tanársegéd
Dr. Felde Imre kutatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Prof. Dr. habil Kovács Levente oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár
Dr. habil. Kozlovszky Miklós intézetigazgató
Dr. Póser Valéria intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
- HÖK képviselők