Az Intézeti Tanács a Biomatika intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete.

Az Intézeti Tanács tagjai:

- Oktatók
Eigner György tanszéki mérnök
Dr. Felde Imre kutatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Dr. habil Kovács Levente oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens
Dr. Kozlovszky Miklós intézetigazgató
Dr. Póser Valéria intézetigazgató-helyettes, egyetemi docens
Dr. Várkonyi Teréz Anna tanársegéd
Windisch Gergely tanársegéd
- HÖK képviselők