Az Intézeti Tanács a Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete.

Az Intézeti Tanács tagjai:

- Dr. Eigner György, adjunktus
- Dr. habil. Ferenci Tamás, adjunktus
- Dr. Galambos Péter, egyetemi docens
- Garaguly Zoltán, tanszéki mérnök
- Prof. Dr. Kovács Levente, egyetemi tanár
- Dr. habil. Kozlovszky Miklós, egyetemi docens
- Dr. Póser Valéria, egyetemi docens
- HÖK képviselők