Kredit Óraszám Követelmény
I. félév
Informatikai biztonság alapjai (elektronikus elméleti tananyaggal támogatott labor) 6 28 Vizsga
Adatvédelmi és információbiztonsági jogszabályok 6 28 Vizsga
Vállalati irányítási rendszerek ismeretek 3 12 Évközi jegy
IT hálózati alapismeretek 4 16 Évközi jegy
Logelemzés 4 20 Évközi jegy
Projektlabor 1 7 60 Évközi jegy
I. félév összesen 30 164
II. félév
Informatikai rendszerek üzemeltetésének biztonsága 7 36 Vizsga
IT hálózati alapismeretek labor 6 28 Évközi jegy
Fizikai védelem / vagyonvédelmi rendszerek és módszerek 6 28 Évközi jegy
Felhőszolgáltatások biztonsági kérdései 4 20 Évközi jegy
Projektlabor 2 7 60 Évközi jegy
II. félév összesen 30 172
III. félév
Virtuális hálózatok és adatközpontok biztonsága 8 36 Vizsga
IT hálózatbiztonság 6 20 Évközi jegy
IT hálózatbiztonság labor 8 36 Évközi jegy
Projektlabor 3 8 80 Évközi jegy
III. félév összesen 30 172
IV. félév
Intézményi informatikai biztonság (elektronikus elméleti tananyaggal támogatott labor) 9 36 Vizsga
Felhasználói információbiztonsági szabályok 2 2 Évközi jegy
Hacker eszközök, technikák 2 12 Aláírás
IT auditálás 7 30 Évközi jegy
Záródolgozati projekt 10 100 Évközi jegy
IV. félév összesen 30 190