Robotika és orvosi informatika az Óbudai Egyetemen

Új intézet alakult az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karán Biomatika Intézet néven, amely a biotechnológia, az orvosi informatika, a robotika és az alkalmazott számítástudomány integrált oktatását, kutatását tűzte ki célul.

Az utóbbi években látványos fejlődés figyelhető meg mind a robotika, mind pedig az orvosi informatika területén. Eddig az ezekhez a területekhez kötődő oktatás más intézeteken belül, széttagozódva folyt. Az egyetem és a kar ezen tendenciákat felismerve a hatékonyság és a minőség növelése érdekében új (oktatási és kutatási témákat felölelő) intézeti struktúra létrehozásáról döntött.

Ezzel a lépéssel az egyetem az említett tudományterületeknek nagyobb rangot ad, és kiemelt stratégiai területként tekint a hallgatók ilyen irányú képzésére is. A Biomatika Intézeten belül folyó célzott oktatási és kutatási területekhez mind a hallgatói, mind az oktatói, mind pedig az ipari háttér kialakult.

Honnan származik a Biomatika (Biomatics) elnevezés?
A bioinformatikával ellentétben (mely elsősorban a szöveg alapú biológiai adatok információfeldolgozásával foglalkozik) a biomatika a szövet, a sejt és a molekuláris biológia, valamint a mérnöki tudományterületek, mint az orvosi mechatronika, a komplex infrastruktúrák (gépek/berendezések) területein mozog. A „biomatika” fogalma 1994 táján született meg, elsősorban a túlságosan elméleti és számításorientált bioinformatikától való megkülönböztetés érdekében. A biomatika nemcsak elméleti biológiával, modellalkotással foglalkozik, hanem kutatási területei közé sorolja a biológiai problémák a mechanikai, a tervezési és a mesterséges (szintetikus) aspektusait is, ezek gyakorlati megvalósítását is beleértve (mű szív, mesterséges hasnyálmirigy létrehozása stb.).

A Biomatika Intézet célja és küldetése
A Biomatika Intézet az oktatás mellett erősen kutatás- és fejlesztéscentrikus szervezet, a biotechnológia, az orvosi/egészségügyi informatika, a robotika és az alkalmazott számítástudomány integrált oktatását, kutatását tűzte ki célul.

Hogyan fogja ezt megvalósítani?
Az egyes szakterületekhez kapcsolódó oktatási és oktatásfejlesztési tevékenység tervezetten két munkacsoportba szerveződve valósul meg, melyek folyamatos szakmai háttértámogatást kapnak három kutató- és fejlesztőcsoporttól (Biotech Labor, Élettani Szabályozások Csoport, Bejczy Antal iRobottechnikai Központ). Oktatási területen a Biomatika Intézet deklarált stratégiai célja, hogy az MSc- és a PhD-képzésekre fókuszáljon, azokat kari szinten integrálja és bekapcsolja az intézet által folytatott K+F- munkákba. A karon folyó mérnökinformatikus MSc-képzés keretein belül a robotika specializáció 2015. februártól működik, 2016. februártól pedig a másik specializáció, az orvosi mérnökinformatika specializáció indul el.

Finanszírozás
A Biomatika Intézet finanszírozása több pilléren nyugszik. Elsődleges tevékenységének a nagy hatékonyságú, minőségi tudástranszfert tekinti a hallgatók irányába, melynek célközönsége a magyar és a külföldi egyetemi hallgatói bázis. Ezen kívül ipari kapcsolatain keresztül kutató és fejlesztő, valamint technológia transzfertevékenységeket végez, illetve pályázati források felhasználásával biztosítja a megfelelő forrásokat. Az intézet működtetését és fejlesztését a kooperáló multinacionális cégek a tárgyi feltételek (informatikai eszközök, szoftverek) biztosításával, illetve oktatói ösztöndíjak nyújtásával támogatják. Ezáltal hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújításához, az ismeretek naprakészen tartásához, és a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik.