Főoldal

Hírek

Szervezeti felépítés

Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet
Biomatika és Alkalmazott Mesterséges Intelligencia Intézet
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar
Intézetigazgató – helyettes

Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna
egyetemi adjunktus
Intézetigazgató – helyettes…
Robotika munkacsoport

Dr. Galambos Péter
egyetem docens, szakterület felelős
Robotika munkacsoport…
Intézeti tanács

Dr. Eigner György
Vörösné Dr. Bánáti-Baumann Anna

Oktatói képviselő
Dr. habil. Ferenci Tamás
Dr. Galambos Péter
Prof. Dr. Kozlovszky Miklós
Dr. Póser Valéria

Nem oktatói képviselő
Tarsoly Sándor

HÖK képviselő 2 fő
Intézeti tanács…
Intézetigazgató

Dr. Eigner György
egyetemi docens
Intézetigazgató…
 Egészségügyi informatikai rendszerek munkacsoport

Prof. Dr. habil. Kovács Levente
egyetemi tanár, rektor
Egészségügyi informatikai rendszerek munkacsoport…
 Igazgatási ügyintéző
Selejtezési felelős
Leltárfelelős

Árgyelán Mária
Igazgatási ügyintéző…
Viewer does not support full SVG 1.1


Az egyes szakterületek köré csoportosult kutatásokat és fejlesztéseket támogató csoportok. Egyetemi, állami és ipari forrásból gazdálkodnak. Oktatók és hallgatók egyaránt kamatoztathatják tudásukat, és elmélyíthetik az adott tudományterületen.

Erősségünk a tehetséggondozás, amely több irányban is megnyilvánul. Az önálló kutató-fejlesztő munka megismerésére kiemelkedő lehetőséget nyújt a tudományos diákköri konferenciai tevékenység (TDK). A TDK munkákban résztvevők (oktatói támogatással) érdekes fejlesztési feladatokat oldanak meg és mutatnak be a Kari, az Egyetemi és az időszakosan megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK).

• Egészségügyi informatikai rendszerek munkacsoport
• Robotika munkacsoport

Kutató és fejlesztő csoportok

• Bejczy Antal iRobottechnikai Központ
• Biotech Labor
• Élettani Szabályozások Csoport

Megjegyezzük, hogy további központok létesítése előkészítés alatt áll.

Az intézet a világcégekkel közösen működtetett kompetencia központok munkájában is kiveszi részét. A kompetencia központok az informatikai technológia iparág és az intézeti oktatás/kutatás között a technológia- és tudásközvetítő szerepét töltik be, mely nagymértékben hozzájárul az oktatás folyamatos megújításához és naprakész fakultatív tárgyak indításához.

Karunk Kompetencia Központjainak hálózata egyedülálló abban a tekintetben, hogy az ily módon hangsúlyosan követett kulcstechnológiák zömében lefedik az informatikai képzés legfontosabb aktuális területeit. Kompetencia Központjaink folyamatos technológia transzfert valósítanak meg a fejlődésben élenjáró világcégek és Karunk között.

Központjaink kialakítását, működtetését és fejlesztését a kooperáló multinacionális cégek a tárgyi feltételek (informatikai eszközök, szoftverek) biztosításával, ill. oktatói ösztöndíjak nyújtásával támogatják. Központjaink hozzájárulnak az oktatás folyamatos megújításához, az ismeretek naprakészen tartásához, és a munkaerőpiacon értékes tanúsítványok megszerzését is elősegítik.

Szakmai gyakorlat

Intézetünk különböző tématerületeken biztosít magas színvonalú, alkalmazott ismeretek elsajátítását segítő szakmai gyakorlatot a megfelelően képzett, motivált hallgatóknak. A program nyitott mind az oktatási időszakban, mind nyáron. Lehetőség van más intézetekből, intézményekből is a jelentkezésre.